Palubní přístroje

Jak fungují palubní přístroje v letadle

Klikněte na přístroj, který vás zajímá...RychloměrUmělý horizontVyvážení letadlaPřípusť plynuNastavení vrtuleNastavení palivové směsiKomunikační panelGNSRadiostaniceOdpovídač SSR DMEZatáčkoměr a příčný sklonoměrGyrokompasVáriometrVOR / ILSTeplota a tlak olejeVýškoměrVyhřívání karburátoruPailovoměr
  Plynová přípusť (černé táhlo) – ovládá otáčky motoru Zasunutím se zvýší otáčky a vytažením sníží. To se často plete. Nastavení úhlu náběhu listů vrtule (modré táhlo) Slouží (vzdáleně podobně) jako v autě převodovka. Nastavení umožňuje změnit úhel listů vrtule tak, aby měly větší účinnost při menších otáčkách motoru a tím šetřily palivo. Nastavení optimálního složení spalovací směsi (červené táhlo) Červené táhlo umožňuje měnit poměr paliva a vzduchu přicházejícího do karburátoru a tím měnit bohatost směsi. Vytahováním se snižuje množství paliva a do spalovací komory tak jde více vzduchu. Využívá se k nastavení optimálního spalování a úspory paliva, zejména při letech ve vyšších nadmořských výškách. Vyhřívání karburátoru Umožňuje regulovat ohřev palivových trysek karburátoru, což je zapotřebí při nižších teplotách vzduchu, kdy je velké riziko zamrznutí karburátoru a tím výpadku běhu motoru. Vyvážení řídících ploch Pro usnadnění ovládání letadla v různých režimech letu, jako například při stoupání nebo klesání, lze nastavit řízení, aby bylo přitažené (při stoupání) a nemuselo se permanentně tahat za řídící páku. Rychloměr Rychloměr (Airspeed indicator) Ukazuje rychlost pohybu letadla vůči okolnímu vzduchu. Tato rychlost se oproti rychlosti vůči Zemi může lišit o rychlost, kterou aktuálně fouká vítr. Červená ryska označuje maximální konstrukční rychlost, kterou letadlo nesmí přesáhnout. Cestovní rychlost našeho letadla je kolem 110 kt (cca 200 km/h) Umělý horizont Umělý horizont (Attitude indicator) Ukazuje aktuální polohu letadla vůči zemi. Slouží pilotovi k orientaci v prostoru v případě nenadálého vlétnutí například do mraku nebo prudké přeháňky, kdy nelze polohu zjistit pohledem na skutečný horizont Země. Výškoměr Výškoměr (Altimeter) Výškoměr nejčastěji ukazuje aktuální nadmořskou výšku. Výška je udávaná ve feetech (stopách). 3 stopy jsou přibližně 1 metr. Takže 3 000 ft je přibližně 1 km.   Příčný sklonoměr Příčný sklonoměr neboli kulička a zatáčkoměr (Turn coordinator) Poloha letadélka v přístroji indikuje náklon letadla vůči zemi. Spodní kulička, pokud je v zatáčce uprostřed ukazuje, že zatáčka je prováděna správně (správný náklon letadla a správné použití kormidla). Gyrokompas Gyrokompas (Heading indicator) Ukazuje aktuální směr osy letadla vůči magnetickému severu. Hodnotu, kterou ukazuje se nazývá HEADING a udává se ve stupních. Čte se vždy jako 3 čísla. Tedy například 360 ale i 020 (nula dva nula) stupňů. Variometr Variometr (Vertical speed indicatior) Ručička tohoto přístroje indikuje jakou rychlostí letadlo klesá nebo stoupá. Ve vodorovné poloze indikuje let v jedné hladině. Hodnota, kterou ukazuje je x100 feetů za minutu.   Otáčkoměr Otáčkoměr motoru (Tachometer) Každé letadlo má vyznačený doporučený počet otáček, při kterém má být provozováno. Na otáčkoměru je toto vyznačeno zeleným pruhem. Červená ryska ukazuje otáčky, nad které nesmí být motor zatěžován. Při letu při nižších otáčkách, než jsou v zeleném rozsahu je potřeba zapnout vyhřívání karburátoru. Magnetický kompas Magnetický kompas (Magnetic compass) Stejně jako gyrokompas ukazuje směr osy letadla, funguje však na stejném principu jako například buzola. Tedy má magnetickou střelku. S tímto přístrojem souvisí mnoho záludností jako je deklinace, deviace, apod., o kterých si nechte od pilotů vyprávět. VOR a ILS Přijímač signálu VOR a ILS (VOR receiver and glideslope) Navigační přístroj, který ukazuje směr ke zvolenému majáku. Dále se přístroj používá k navedení a udržení letadla na sestupovou rovinu při přistání (například při špatném počasí). Ručičky ukazují, kam má pilot letět. ADF ADF – přijímač signálu s majáků NDB (Automatic Direction Finder / Nondirectinal beacon) Navigační přístroj ADF (nebo se také nazývá radiokompas) ukazuje směr ke zvolenému majáku NDB. Na rozdíl od majáku VOR ukazuje pouze aktuální kurz, nikoliv odchylku od předem zvoleného kurzu. Ukazatel množství paliva Ukazatel množství paliva (Fule quantity) Velmi důležitý přístroj. Zatímco v autě v nejhorším zůstanete u krajnice, blikající rezerva pilota většinou přinutí se mírně zapotit. Indikuje palivo v levé a pravé nádrži. Hodnoty jsou v galonech (1 galon cca 4 litry). Ukazatel teploty a tlaku oleje Ukazatel teploty a tlaku oleje (Oil temperature and oil pressure gauge) S letadlem lze letět až po dosažení provozní teploty motoru (zelené hodnoty). Tlak paliva nám může signalizovat poruchu přívodu paliva, proto i tato ručička je často během letu pilotem kontrolována. Komunikační panel Komunikační panel Nejvíce se funkce tohoto přístroje blíží mixážnímu pultu. Vzhledem k tomu, že na palubě jsou 2 vysílačky, interkom, kterým mezi sebou mluví piloti a posádka, umožňuje tento panel definovat, co bude slyšet ve sluchátkách pilotů (konverzace z jedné vysílačky nebo obou), do které z nich se bude přenášet vysílání z letadla nebo zda má být komunikace slyšet i v kabině. GNS GNS Sdružený přístroj, který v sobě kombinuje přijímač GPS, radiostanici, databázi letišť a přibližovací postupy na letiště. Navigační a komunikační rádiový přijímač (NAV/COMM RADIO) Navigační a komunikační rádiový přijímač Levá část přístroje se používá k naladění leteckých rádiových komunikačních frekvencí. To jsou frekvence, pomocí kterých komunikuje pilot s řídící věží, letišti a řídícím letového provozu v průběhu letu. V pravé části se ladí radionavigační prostředky – majáky VOR a ILS. ADF přijímač ADF Na tomto panelu se nastavuje frekvence majáku NDB pro správnou funkci přístroje ADF. Lze přepínat mezi dvěma nastavenými frekvencemi. Odpovídač sekundárního radaru (Transponder) Transponder Slouží k identifikaci, udání polohy a výšky letadla řídícím provozu a také ostatním letadlům. V případě letu řízeným prostorem (například průletem v blízkosti letiště Ruzyně) musíte navázat před vstupem do tohoto prostoru rádiový kontakt s letovým řídícím, který letadlu přidělí tzv. SQUAWK. Čtyřmístné číslo, které je potřeba nastavit na panelu odpovídače. S tímto zařízením dále komunikují tzv. protisrážkové systémy letadel, které vyhodnocují, zda v blízkosti letadla není kolizní provoz. DME (Distance Measuring Equipment) DME Tento přístroj ukazuje vzdálenost k naladěnému majáku VOR. Vzdálenost je v mílích.

Chcete si vyzkoušet řídit opravdové letadlo?

 

Mohlo by vás také zajímat

Pilotování vrtulníku nebo UL letadla. Dále můžete přistát na Ruzyni nebo si zaletět do Chorvatska

Dotazy a více informací

tel.: 778 074 778 email: rezervace@pilotemnazkousku.cz Mohlo by vás také zajímat jak se řídí vrtulník nebo

 

hd_video_banner

Létání s námi se líbilo