Jak se řídí letadlo

Jak se řídí letadlo

Jak vůbec reaguje letoun na pohyby řízení neboli kniplu?

Výchylky doprava a dovleva způsobí stejně jako v autě zatáčku doprava a doleva.

Tato akce způsobí vychýlení křidélek na koncích hlavních křídel a naklání letadlem. K bezpečnému a čistému provedení zatáčky, však používáme i nožní pedály, které ovládají kormidlo v zádi letadla a umožňují letadlu lépe provést zatáčku. Při zatáčení doprava použijeme pravý nožní pedál a naopak.

Přitažením řízení k sobě letadlo začne stoupat a potlačením od sebe letadlo klesá.

Při provádění zatáčky je nutná určitá koordinace přitažením řízení k sobě, aby letadlo v zatáčce neklesalo. Tolik teorie. V praxi si chce vyzkoušet reakce letadla na řízení, jak moc nebo málo u některých letadel je potřeba s řízením manipulovat. Některá letadla jsou stavěna tak, aby reagovala na minimální výchylky, při použití velmi malé síly, jiná naopak potřebují větší sílu nebo větší zásahy do řízení.

Jednotky jsou zcela jiné, než běžně používáme

Lidé kolem letectví ve většině světa (vyjma Ruska) používají anglosaské jednotky pro měření rychlosti a vzdálenosti. Vzdálenosti se udávají v mílích (miles) a rychlost v uzlech (knots) a výška ve stopách (1 foot, 100 feet). V těchto jednotkách ukazují i všechny přístroje v letadle. 1 míle = 1,6 km 1 knot = 1,85 km/h 1 foot = 0,304 metrů Naštěstí se dají jednotky přibližně převádět násobením zapamatovatelným koeficientem. Rychlost 60 knots, které udává rychloměr v letadle násobíme 2 a výsledek odpovídá přibližně 120 km/h. Nebo dělíme 2, a to pak získáme hodnotu v m/s (30). Vzdálenost 20 mil je 20 km + polovina 10 km, tj: cca 30 km a výška 1 000 feetů je přibližně 300 metrů.

Letecká komunikace

Komunikace na leteckých frekvencích vyžaduje používat tzv. leteckou frazeologii, která slouží k přesnému vyjádření požadavků pilota a předání informací v co nejkratším čase. Občas je to velmi zapotřebí. Pilot v komunikaci tedy nepoužívá žádné zdvořilostní fráze. Proto nikdy neříká například Chtěl bych vás poprosit o sdělení mé polohy, ale jednoznačné Žádám moji polohu. Aby nedocházelo k nedorozuměním, pilot nepoužívá jako zápornou odpověď slovo NE , ale vždy Negativ. Když odpovídá Ano, tak to není pozitiv (jako opak negativu), ale Affirmative nebo zkráceně Affirm (potvrzuji, ano). Komunikace je pro mnoho pilotů druhým nejtěžším úkonem za letu letadla.

Chcete si vyzkoušet řídit opravdové letadlo?

 

Mohlo by vás také zajímat

Pilotování vrtulníku nebo UL letadla. Dále můžete přistát na Ruzyni nebo si zaletět do Chorvatska

Jak se staráme o letadla

Každé letadlo, se kterým létáme, podléhá pravidelným inspekcím a kontrolám, zda jsou všechny důležité zařízení funkční.  Tyto kontroly se provádějí vždy po 50 hodinách provozu v certifikovaném servisním středisku výrobce. Máme sjednáno pojištění pasažerů ve výši 325 000 Euro Každé sedadlo v našich letadlech je pojištěno na částku 325 000 Euro, tedy cca 8 450 000 Kč.

 

hd_video_banner